Коробко Іван

Розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментальному стенді “СЕМПАЛ”

Співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" було розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментально-навчальній проливній установці “СЕМПАЛ” для студентів професійного спрямування “Інформаційні технології в приладобудуванні”, навчальний модуль “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні”.

Укладачі: Коробко Іван Васильович, д.т.н., Гришанова Ірина Аркадіївна,  к.т.н., Коваленко Вікторія Анатоліївна, аспірант

Гриф надано Вченою Радою ПБФ НТУУ "КПІ" (протокол № 9/15 від 26 жовтня 2015р.)

Всеукраїнська семінар-нарада "Облік природного газу та метрологія"

21-24 вересня 2015 року, Коробко Іван Васильович, директор НДЦ "ПРІСЕ", прийняв участь у Всеукраїнській семінар-нараді "Облік природного газу та метрологія", який відбувся в м. Одеса.

Організаторами заходу виступили Акціонерна компанія "Нафтогаз України", ПАТ "УКРТРНСГАЗ", ПАТ "Одесагаз", та ТФ "ОЛЬГА І КО".

Застосування методів чисельного моделювання до проектування вимірювальних перетворювачів витрати

Автори: Коробко І.В., к.т.н., професор; Коваленко В.А., аспірант

Джерело: Енергоефективність в будівництві та архітектурі: науково-тех. зб. КНУБА. – Вип.6. – К.2014. – С.128.

Вступ. Постановка проблеми

Дефіцит енергетичних ресурсів породжує проблему раціонального використання шляхом точного і надійного їх обліку застосовуючи вимірювальні перетворювачі витрати (ВПВ) рідин та газів. Читати далі.

Приладовий комплекс вимірювання витрати та кількості природного газу на підгрунті різних фізичних методів вимірювання

Автори: І. В. Коробко, О.О. Драчук, В. А. Коваленко

Джерело: Методи та прилади контролю якості. – 2014. – №2(33). – С.66 – 77.

Стаття направлена на розв’язання  важливої задачі сьогодення - вимірювання об’єму та об’ємної витрати природного газу за рахунок високої точності вимірювальних перетворювачів витрати при розширеному діапазоні та їх само діагностиці. Для розв’язання поставленої задачі запропоновано застосувати дублювання засобів виміру, які ґрунтуються на різних фізичних методах вимірювання витрати та кількості газу. За результатами проведених досліджень окреслені геометричні параметри просторової форми комплексного вузла вимірювання та визначені локальні місця встановлення приладів на технологічній магістралі. Читати далі.

Сторінки