Напрями діяльності

Головні напрями діяльності НДЦ «ПРІСЕ»:

 • Розробка сучасних систем проектування засобів вимірювання витрат, тиску, температури та рівнів з метою створення порівняно дешевих і водночас високоточних приладів та систем.
 • Створення моделі взаємодії потоків вимірюваних рідин з чутливими елементами приладів для випадків усталеного і неусталеного режимів течії.
 • Розробка систем проектування засобів вимірювання швидкоплинних і швидкодіючих витрат енергоносіїв.
 • Розробка систем проектування високочутливих турбінних витратомірів і лічильників, в т.ч. із розвантаженими роторами.
 • Розробка сучасних систем проектування приладів і систем вимірювання витрат енергоносіїв із змінною в’язкістю (мазуту).
 • Розробка сучасних систем та устаткування метрологічної атестації засобів вимірювання витрат енергоносіїв.
 • Надання консультацій із проблем вимірювання витрат енергоносіїв.
 • Підготовка до друку технічної документації підприємств, організацій, фірм.
 • Моніторинг існуючого обладнання та підбір сучасного устаткування на системах водо- та теплопостачання.
 • Переклад технічної документації на прилади і системи, які застосовуються в енергозбереженні, з англійської мови на українську та російську.

Практична цінність результатів полягає в тому, що замовник отримує:

 • Інженерну методику проектування конструкцій засобів вимірювання витрат рідин за заданими критеріями оптимальності, яка дозволяє суттєво поліпшити їхні метрологічні показники у всьому діапазоні вимірювань, а також значно скоротити матеріальні і часові затрати на проектування;
 • Комплексний алгоритм оптимізації конструкцій засобів вимірювання витрат рідин та на його базі програмний продукт, які знаходять використання на етапі дослідно-конструкторських робіт при розробці приладів обліку різних типів і для різноманітних умов;
 • Проектну документацію на розроблений прилад або систему.

Проведення курсів підвищення кваліфікації за напрямками:

 • Комерційний облік енергетичних ресурсів;
 • Енергозбереження та облік тепла і води;
 • Енергозбереження та облік природного газу;
 • Монтаж і наладка приладів обліку витрат енергетичних ресурсів.