Розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментальному стенді “СЕМПАЛ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" було розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментально-навчальній проливній установкці “СЕМПАЛ” для студентів професійного спрямування “Інформаційні технології в приладобудуванні”, навчальний модуль “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні”.

Укладачі: Коробко Іван Васильович, д.т.н., Гришанова Ірина Аркадіївна,  к.т.н., Коваленко Вікторія Анатоліївна, аспірант

Цикл лабораторних робіт з навчального модуля “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні” є невід’ємною важливою частиною аудиторного комплексу занять, що направлений на розв’язання таких основних задач:

  • набуття практичних навичок з аналізу процесів, які виникають при вимірюванні витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів і води (ПЕРВ);
  • набуття практичних навичок з розрахунків засобів вимірювання витрати ПЕРВ;
  • вивчення і набуття навичок практичного застосування систем автоматизованого проектування вимірювальних перетворювачів витрати ПЕРВ на базі сучасних інформаційних вимірювальних систем та комплексів.

Вцілому, вивчення і освоєння лабораторного практикуму дозволить студентам глибше опанувати і закріпити теоретичні положення дисципліни, отримати навички практичного застосування сучасних інформаційно-вимірювальних систем та комплексів у галузі вимірювання та контролю рідиннофазних потоків з високими метрологічними показниками. 

Експериментально-навчальна проливна установка “СЕМПАЛ” представляє собою міні систему комерційного обліку енергетичних ресурсів.

Експериментальна установка “СЕМПАЛ”  включає в себе такі елементи:

1 - Насос Wilo-Star-E 30/1-5 з мокрим ротором;
2 - Запобіжний мембранний клапан тиску SYR-Hans Sasserath & Co;
3 - Лічильник тепла і води СВТУ-10М;
4 - Регулюючий кран Belimo NR24-SR;
5 - Манометр радіальний CEWAL;
6 - Термоперетворювачі “СЕМПАЛ” ТСП-С;
7 - Турбінний лічильник холодної води RP/T-sk2-16;
8 - Ультразвукові витратоміри РУ-16 1-03;
9 - Фільтр сітчатий.

Принцип роботи стенду "СЕМПАЛ"

Циркуляція води в стенді забезпечується насосом Wilo Typ Start Ep 30/1-5. Манометри радіальні CEWAL, які розташовані перед та за насосом показують тиск вимірюваного середовища, відповідно, на вході та виході з насосу. Облік витрати здійснюється двома ультразвуковими витратомірами РУ-16 1-03 та одним тахометричним лічильником Metron WS 6.0. За допомогою двох кулькових кранів можна пускати потік в трьох напрямках.

Також, стенд містить запобіжний мембранний клапан тиску SYR-Hans Sasserath & Co та регулюючий кран Belimo NR24-SR, який має можливість працювати в автоматичному та ручному режимі. Інформація з датчиків температури енергоносія, у “подаючому” і “зворотному” трубопроводах, що вимірюється термоперетворювачами “СЕМПАЛ” ТСП-С, та ультразвукових витратомірів надходить до теплолічильника СВТУ-10М фірми “СЕМПАЛ”. Блок регулювання теплолічильника може задавати умовну температуру на вході першого та другого ультразвукового витратоміра, за інформацією яких вираховується спожита теплоенергія. 

Електронні частини схеми живляться через запобіжники від мережі 220В. Також є блок для задання значення температур за допомогою зміни значення опору. Вимірювані значення передаються до ПК за допомогою кабелю RS-232. Данні зчитуються програмним забезпеченням “СЕМПАЛ”.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 
на експериментально-навчальній проливній установкці “СЕМПАЛ”