Тези доповідей

 2015 рік

 1. Коробко І.В. Аналіз впливу параметрів газу та конструкції турбінного перетворювача витрати на їх метрологічні характеристики / В. А. Коваленко, І.В. Коробко // Приладобудування: стан і перспективи: зб. тез доп. ХІV Міжнародної науково-технічної конференції, 22-23 квітня 2015р. – Київ, 2015. – С.234-235.
 2. Коробко І.В. Програмний комплекс розрахунків і дослідження турбінних засобів вимірювання витрати енергоносіїв / І.В. Коробко, Я.І.Могирьов // “Облік природного газу та метрологія”: зб. мат. доп. Всеукраїнського семінару-наради, 25-28 травня 2015р. – Рівне, 2015. – С.6-7.
 3. Коробко І.В. Створення лабораторного комплексу вимірювання об’єму та об’ємної витрати / І.В. Коробко // “Облік природного газу та метрологія”: зб. мат. доп. Всеукраїнського семінару-наради, 25-28 травня 2015р. – Рівне, 2015. – С.16-18.
 4. Коробко І.В. Вплив гаусової кривизни поверхні чутливого елементу і гідродинамічних характеристик потоку на метрологічні показники перетворювачів витрати / І.В. Коробко, А.В. Писарець // “Облік природного газу та метрологія”: зб. мат. доп. Всеукраїнського семінару-наради, 25-28 травня 2015р. – Рівне, 2015. – С.16-18.
 5. Коробко І.В. Оцінювання впливу неоднорідності рідиннофазного потоку на метрологічні характеристики гідродинамічних вимірювальних перетворювачів витрати / І.В. Коробко // Приладобудування: стан і перспективи: зб. тез доп. ХІV Міжнародної науково-технічної конференції, 22-23 квітня 2015р. – Київ, 2015. – С.234-235.
 6. Коробко І.В. Дослідження впливу просторової форми пристрою звуження газового потоку на його характеристики / І.В. Коробко, О. О. Драчук // Приладобудування: стан і перспективи: зб. тез доп. ХІV Міжнародної науково-технічної конференції, 22-23 квітня 2015р. – Київ, 2015. – С.234-235.

 2014 рік

 1. Коробко І.В. Застосування CFD-технологій при дослідженні лічильників газу / В. А. Коваленко, І.В.Коробко // Сталий енергетичний розвиток:сучасні тенденції, технології та рішення - 2014: зб. тез доп. Міжнародної науково-практичної та навчально-методичної конференції, 24 вересня 2014 р. – Київ, 2014. – С.34.
 2. Коробко І.В. Вимірювання витрати природного газу турбінними лічильниками / В.А.Коваленко, І.В.Коробко // Економічні аспекти енергозбереження:проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали Всеукр. студ. Інтернет-конференції, 16-17 жовтня 2014 р. – Полтава, 2014. – С.215-216.
 3. Коробко І.В. Дослідження приладового комплексу вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу з дублюванням перетворювачів / В.А.Коваленко, І.В.Коробко, О.О. Драчук // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання: зб. матеріалів доп. Сьомої Міжнар. наук.-техн. конференції, 25-28 листопада 2014 р. – Івано-Франківськ, 2014. – С.322-325.
 4. Коробко І.В., Приладовий облік природного газу на базі різних фізичних методів виміряння (ВенТурУЗ) / В.А.Коваленко, І.В.Коробко, О.О. Драчук, Вдасюк Я.М., Болховітін М.І. // Облік природного газу та метрологія: зб. доп. Всеукр. семінару-наради, 24-27 листопада 2014 р. – Івано-Франківськ, 2014. – С.322-325.
 5. Коробко І.В., Коробко І.В., Геометричне моделюванння вимірювальних перетворювачів витрати / В. А. Коваленко, І. В. Коробко // Гідромеханіка в інженерній практиці: матеріали XIX Міжнародної науково-технічної конференції, Кіровоград, 21-24 травня 2014 р. – С.17-18
 6. Коробко І.В., Геометрична оптимізація чутливих елементів вимірювальних перетворювачів витрати / В. А. Коваленко // Приладобудування: стан і перспективи: зб. тез доп. ХІІІ Міжнар. наук.-техніч. конф., 23-24 квітня 2014 р. – Київ, 2014. – С.240.
 7. Коробко І.В., Мінімізація впливу магнітного поля на вимірювальний перетворювач витрати / В. А. Коваленко, В.Л. Журба // Погляд у майбутнє приладобудування: зб. тез доп. VII наук.-практич. конф. студентів та аспірантів, 23-24 квітня 2014 р. – Київ, 2014. – С.89.
 8. Коробко І.В. Визначення місця локального розміщення перетворювача витрати по протяжності технологічної мережі / І.В. Коробко, А.М. Рак // “Облік природного газу та метрологія”: мат. Всеукраїнського семінару-наради, 24-27 листопада 2014р. – Івано-Франківськ, 2014. – С.43-45.
 9. Коробко І.В. Еталонна дзвонова дискретно-динамічна установка з керованим опусканням мірника / І.В. Коробко, А.М. Рак, І.В. Щупак // “Облік природного газу та метрологія”: мат. Всеукраїнського семінару-наради, 24-27 листопада 2014р. – Івано-Франківськ, 2014. – С.20-22.
 10. Коробко І.В. Практична реалізація керованого опускання мірника в установках дзвонового типу / І.В. Коробко, А.М. Рак, І.В. Щупак // “Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтопромислового обладнання”: зб. мат. доп.  7-мої Міжнародної НТК і виставки, 25-28 листопада 2014р. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 297-299.
 11. Коробко І.В. Повышение точности измерения расхода и количества природного газа / І.В. Коробко, О.О. Драчук// “Развитие информационно-ресурсного обеспечения образования и науки в горно-металлургической отрасли и на транспорте 2014”: сб. науч. тр. Международной конференции, 27-26 сентября 2014г. – Днепропетровск, 2014. – С. 206 – 208.
 12. Коробко І.В. Комплексне розв’язання проблем достовірного обліку природного газу / І.В. Коробко, Я.М. Власюк // Приладобудування: стан і перспективи: зб. тез доп. ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 22-23 квітня 2014р. – Київ, 2014.
 13. Коробко І.В. Визначення місць локального просторового розміщення перетворювачів витрати по протяжності технологічної мережі / І.В. Коробко, А.М. Рак // Приладобудування: стан і перспективи: зб. тез доп. ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 22-23 квітня 2014р. – Київ, 2014.
 14. Коробко І.В. Оцінювання неоднорідності потоку рідини в технологічній магістралі / І.В. Коробко // Приладобудування: стан і перспективи: зб. тез доп. ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 22-23 квітня 2014р. – Київ, 2014.

 2013 рік

 1. Коробко І.В., Геометричне проектування витратомірів з розширеним діапазоном вимірювання / В. А. Коваленко, І. В. Коробко // Актуальні задачі сучасних технологій: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., 11 - 12 грудня 2013р.– Тернопіль, 2013. – С. 235.
 2. Коробко І.В., Дослідження чутливих елементів вихорових вимірювальних перетворювачів витрати із застосуванням сучасних інформаційних технологій / І. В. Коробко, В. А. Коваленко // 68-ма науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців,аспірантів та студентів , 4-6 грудня 2013 року, м. Одеса. – С.57-60.
 3. Коробко І.В., Вимірювальний перетворювач витрати та кількості природного газу змінного перепаду тиску / В. А. Коваленко // Приладобудування: стан і перспективи: зб. тез доп. ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 23-24 квітня 2013 р. – Київ, 2013. – С.258-259.
 4. Коробко І.В., Вимірювання витрати та кількості природного газу / В. А. Коваленко, І. В. Коробко // Погляд у майбутнє приладобудування: зб. тез доп. VI наук.-практич. конф. студентів та аспірантів, 23-24 квітня 2013 р. – Київ, 2013. – С.82.
 5. Коробко І. В. Оцінка асиметрії поля розподілу швидкостей в осьовому напрямі руху потоку // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2013: стан і перспективи. ХІІ науково-технічна конференція. Київ, 23 – 24 квітня 2013 р. – К.: 2013. – С. 267 – 268.
 6. Коробко І. В. Моделювання руху вимірювального середовища по трубопроводах різної конфігурації / І. В. Коробко, А. М. Рак // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2013: стан і перспективи. ХІІ науково-технічна конференція. Київ, 23 – 24 квітня 2013 р. – К.: 2013. – С. 265 – 266.
 7. Коробко І.В. Застосування  сучасних інформаційних технологій при дослідженні вимірювальних перетворювачів витрати рідин і газів / І.В. Коробко, А.В. Писарець // Зб.пр. 68 НТК професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова, 4-6 грудня 2013р. – Одеса, 2013. – С. 56.
 8. Коробко І.В. Вплив епюри швидкостей на метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів витрати / І.В. Коробко, А.В. Писарець // Зб.пр. Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. ТНТУ ім. І.Пулюя, 11-12 грудня 2013р. – Тернопіль., 2013. 

 2012 рік

 1. Коробко І. В. Моделювання роботи гідродинамічних вимірювальних перетворювачів витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів / І. В. Коробко, А. В. Писарець // XIII Міжнародна науково-технічна конференція “Прогресивна техніка та технологія”. Севастополь, 11 – 15 червня 2012 р. – Севастополь.
 2. Рак А. М. Переваги застосування чисельного моделювання при розробці вимірювальних перетворювачів витрати паливно-енергетичних ресурсів та води / А. М. Рак, І. В. Коробко // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2012: стан і перспективи. X науково-технічна конференція. Київ, 24 – 25 квітня 2012 р. – К.: 2012. – C. 256 – 257.
 3. Писарець А. В. Математичне моделювання роботи засобів вимірювальної техніки / А. В. Писарець, І. В. Коробко // XIII Міжнародна науково-технічна конференція “Прогресивна техніка та технологія”. Севастополь, 11 – 15 червня 2012 р. – Севастополь.
 4. Коробко І. В. Аналіз впливу профілю потоку на точність ультразвукового витратоміра / І. В. Коробко, Я. В. Волинська // Збірка тез доповідей конференції “Прикладна геометрія, дизайн та інноваційна діяльність”, Київ, 15 – 16 травня 2012 р. – К.: 2012.
 5. Коробко І. В. Оцінка ефективності вимірювальних перетворювачів витрати із чутливими елементами у формі тіл обтікання // VIII Міжнародна науково-технічна конференція “Метрологія та вимірювальна техніка. Метрологія 2012”, м. Харків, 8 – 11 жовтня 2012 р. – Харків.
 6. Коробко І. В. Дослідження роботи вимірювальних перетворювачів витрати з тілами обтікання // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2012: стан і перспективи. ХІ науково-технічна конференція. Київ, 24 – 25 квітня 2012 р. – К.: 2012. – С. 254 – 255.

 2011 рік

 1. Коробко І. В. Основні задачі і методологія оптимізації вимірювальних перетворювачів витрати та кількості рідин і газів / І. В. Коробко, А. В. Писарець // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука – 2011»: Сб. тезисов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2011.
 2. Коробко І. В. Формування основних критеріїв визначення раціональних параметрів вимірювальних перетворювачів витрати рідин і газів / І. В. Коробко, А. В. Писарець // VI Міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання”, Івано-Франківськ, 29 листопада – 2 грудня 2011р. – м. Івано-Франківськ.
 3. Коробко І. В. Методика визначення раціональних параметрів засобів вимірювання витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів // VII Всеукраїнська науково-технічна конференція “Вимірювання витрати та кількості газу”, Івано-Франківськ, 25 – 27 жовтня 2011 р. – м. Івано-Франківськ.
 4. Коробко І. В. Оцінювання витратомірів та лічильників в системах газопостачання // VII Всеукраїнська науково-технічна конференція “Вимірювання витрати та кількості газу”, Івано-Франківськ, 25 – 27 жовтня 2011 р. – м. Івано-Франківськ.
 5. Коваленко В. А. Інформаційні технології в моделюванні вимірювальних перетворювачів витрати рідин та газів / І. В. Коробко, В. А. Коваленко // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2011: стан і перспективи. ІX науково-технічна конференція. Київ, 19 – 20 квітня 2011 р. – К.: 2010. – C. 238 – 239.
 6. Писарець А. В. Покращення метрологічних характеристик тахометричних вимірювальних перетворювачів витрати та кількості енергетичних ресурсів шляхом гідродинамічного врівноважування їх чутливих елементів / А. В. Писарець, І. В. Коробко // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука – 2011»: Сб. тезисов в 3-х томах. Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2011 – Т 2. – С. 60 – 61.
 7. Коробко І. В. Оцінка ефективності отримання вихідної інформації вимірювальних перетворювачів витрати в наслідок взаємодії потоку із чутливими елементами // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2011: стан і перспективи. ІX науково-технічна конференція. Київ, 19 – 20 квітня 2011 р. – К.: 2010. – C. 240 – 241.
 8. Коробко І. В. Застосування обчислювальної гідродинаміки для оцінки ефективності роботи вимірювальних перетворювачів витрати рідин та газів // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2011: стан і перспективи. Х науково-технічна конференція. Київ, 19 – 20 квітня 2011 р. – К.: 2011. – С. 239 – 240.
 9. Хільченко Т. В. Шляхи поліпшення метрологічних характеристик турбінних витратомірів і лічильників кількості газу / Т. В. Хільченко, І. В. Коробко // ІІІ Науково-практична конференція “Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання”. Івано-Франківськ, 29 – 30 листопада 2011 р. – Івано-Франківськ.
 10. Писарець А. В. Умови зрівноважування чутливого елементу турбінного перетворювача витрати / А. В. Писарець, І. В. Коробко // Збірник тез доповідей 6-ї науково-технічної конференції і виставка «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання», 29 листопада – 2 грудня 2011, м. Івано-Франківськ, 2011 р. – Івано-Франківськ. – С. 83 – 86.

 2002 - 2010 роки

 1. Коробко І. В. Визначення основних задач експериментальних досліджень вимірювальних перетворювачів витрат паливно-енергетичних ресурсів та води // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2010: стан і перспективи. VIII науково-технічна конференція. Київ, 27 – 28 квітня 2010 р. – К.: 2010.
 2. Коробко І. В. Основні етапи створення математичних моделей вимірювальних перетворювачів витрат та кількості рідин і газів // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2010: стан і перспективи. VIIІ науково-технічна конференція. Київ, 27 – 28 квітня 2010 р. – К.: 2010.
 3. Коробко І. В. Розробка лічильників гарячої води з диференційованою оплатою за її використання в залежності від температури // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2009: стан і перспективи. VIII науково-технічна конференція. Київ, 28 – 29 квітня 2009 р. – К.: 2009.
 4. Коробко І. В. Розробка інформаційно-вимірювальних систем та комплексів визначення витрат і кількості природного газу / І. В. Коробко, П. К. Кузьменко // VI Всеукраїнська науково-технічна конференція „Вимірювання витрати та кількості газу”. Івано-Франківськ, 20 – 21 жовтня 2009 р. – м. Івано-Франківськ.
 5. Коробко І. В. Проектування вимірювальних перетворювачів витрат газу із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій / І. В. Коробко, П. К. Кузьменко // VI Всеукраїнська науково-технічна конференція „Вимірювання витрати та кількості газу”. Івано-Франківськ, 20 – 21 жовтня 2009 р. – м. Івано-Франківськ.
 6. Коробко І. В. Застосування методів геометричного моделювання при проектуванні вимірювальних перетворювачів витрат та кількості рідин і газів // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2007: стан і перспективи. VІІ науково-технічна конференція. Київ, 28 – 29 квітня 2009 р. – К.: 2009.
 7. Коробко І. В. Багатопараметричне проектування приладів обліку води з високими метрологічними характеристиками / І. В. Коробко, П. К. Кузьменко // V міжнародна науково-практична конференція «Проблеми обліку теплоти та води в Україні». Київ, 14 – 16 червня 2008 р. – К.: 2008.
 8. Коробко И. В. Система автоматизованого вибору приладів та систем вимірювання витрат паливно-енергетичних ресурсів та води // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2008: стан і перспективи. VІІ науково-технічна конференція. Київ, 22 – 23 квітня 2008 р. – К.: 2008.
 9. Коробко І. В. Основи проектування вимірювальних перетворювачів витрат рідин та газів // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2008: стан і перспективи. VІІ науково-технічна конференція. Київ, 22 – 23 квітня 2008 р. – К.: 2008.
 10. Коробко І. В. Проектування вимірювальних перетворювачів витрат паливно-енергетичних ресурсів та води // V Міжнародна науково-технічна конференція і виставка „Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання”. 2 – 5 грудня 2008 р. м. Івано-Франківськ, 2008 р. – м. Івано-Франківськ.
 11. Коробко І. В. Застосування комп’ютерних технологій для дослідження і аналізу швидкісних витратомірів газу / І. В. Коробко, О. В. Юрченко // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2007: стан і перспективи. VІ науково-технічна конференція. Київ, 24 – 25 квітня 2007 р. – К.: 2007.
 12. Коробко І. В. Математична модель швидкозмінного у часі потоку рідин // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2007: стан і перспективи. VІ науково-технічна конференція. Київ, 24 – 25 квітня 2007 р. – К.: 2007. – С. 294 – 295.
 13. Коробко І. В. Програмний комплекс проектування приладів і систем вимірювання витрат паливно-енергетичних ресурсів та води на базі перспективних методів вимірювання // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2006: стан і перспективи. V науково-технічна конференція. Київ, 25 – 26 квітня 2006 р. – К.: 2006.
 14. Коробко І. В. Розробка математичних моделей взаємодії рідинного середовища із чутливими елементами вимірювальних перетворювачів витрат // Міжнародна науково-технічна конференція „Прикладні задачі математики і механіки”, 11 – 15 вересня 2006 р, м. Севастополь, 2006 р. – м. Севастополь.
 15. Коробко І. В. Математичні моделі взаємодії рідинного середовища із вимірювальними перетворювачами витрат // ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2006: стан і перспективи. V науково-технічна конференція. Київ, 25 – 26 квітня 2006 р. – К.: 2006. – С. 267.
 16. Дідковська Г.М. Аналіз ультразвукових методів вимірювання витрат. “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2005: стан і перспективи”. Четверта науково-технічна конференція. 26 – 27 квітня 2005 р. Збірка наукових праць. с. 257-258.
 17. Дідковська Г.М. Аналіз тахометричних кулькових витратомірів.“ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2004: стан і перспективи”. Четверта науково-технічна конференція. 26 – 27 квітня 2005 р. Збірка наукових праць. с. 234-235.
 18. Коробко И.В., Писарец А.В. Особенности проектирования турбинных преобразователей расхода с уравновешенным ротором. Тезисы IV международной конференции «Проблемы промышленной теплотехники», 26 – 30 сентября 2005 г., Киев, с. 345 – 346.
 19. Писарец А.В., Виноградский Е.Н. Исследование формы лопасти чувствительного элемента турбинного преобразователя расхода. “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2005: стан і перспективи”. Четверта науково-технічна конференція. 26 – 27 квітня 2005 р. Збірка наукових праць. с. 263 – 264.
 20. Писарець А.В. Оптимізація параметрів первинних перетворювачів витрат рідин.“ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2005: стан і перспективи”. Четверта науково-технічна конференція. 26 – 27 квітня 2005 р. Збірка наукових праць. с. 255 – 256.
 21. Писарець А.В., Коробко І. В. Визначення осьового зусилля в турбінному первинному перетворювачі витрат з гідродинамічним врівноваженням ротора. Вінниця. 2004
 22. Коробко І. В., Писарець А.В. Метрологічні основи комплексного вирішення проблеми енергозбереження. УкрЦСМ. // Проблеми обліку теплоти та води в Україні. Матеріали IV міжнародної конференції, 15 – 17 червня 2004 р. К.: ТОВ „АВЕГА”, 2004. – 192 с., с.149 – 151.
 23. Писарець А.В. Покращення метрологічних характеристик турбінних вимірювачів витрат. “ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2004: стан і перспективи”. Третя науково-технічна конференція. 20 – 21 квітня 2004 р. Збірка наукових праць. с. 231 – 232.
 24. Писарець А.В. Кузьменко П.К. Інноваційні методи обліку гарячої води. “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2004: стан і перспективи”. Третя науково-технічна конференція. 20 – 21 квітня 2004 р. Збірка наукових праць. с. 228 – 229.
 25. Коробко И. В., Писарец А. В., Гришанова И. А., Кузьменко П. К. Использование приборов коммерческого учета энергетических ресурсов на Украине. «Коммерческий учет энергоносителей». Материалы 19-й международной научно-практической конференции. 20-22 апреля 2004 г. Санкт-Петербург. с. 179-184.
 26. Коробко И. В., Писарец А.В. Математическое описание уравновешивающей силы плавающего ротора турбинного расходомера. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Сборник докладов международной научно-технической конференции. 26 – 29 апреля 2004 г. Пенза, с. 108 – 112.
 27. Коробко І. В., Писарець А.В., Кузьменко П. К., Воропаєва Н. В. Прилади і системи комерційного обліку енергоресурсів. “ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2003: стан і перспективи”. Друга науково-технічна конференція. 22 – 23 квітня 2003 р. Тези доповідей. с. 193.
 28. Писарец Е.В., Писарец А.В. Тахометрические счетчики газа с предоплатой. “ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2003: стан і перспективи”. Друга науково-технічна конференція. 22 – 23 квітня 2003 р. Тези доповідей. с. 184.
 29. Коробко І. В., Писарець А.В. Аналіз застосування тахометричних перетворювачів витрат для обліку газу. “ПРИЛАДОБУДУВАНЯ 2003: стан і перспективи”. Друга науково-технічна конференція. 22 – 23 квітня 2003 р. Тези доповідей. с. 182.
 30. Коробко І. В. Аналіз роботи турбінних перетворювачів витрати. І. В. Коробко, А. В. Писарець // Витратометрія 2003. Івано-Франківськ, 26 – 28 березня 2003 р., Івано-Франківськ, 2003. С. 102.
 31. Коробко І. В., Писарець А.В. Аналіз роботи турбінних перетворювачів витрати. Матеріали конференції “Витратометрія 2003”. 26 – 28 березня 2003 р., м. Івано-Франківськ с. 102.
 32. Коробко І. В., Писарець А. В. Тахометричні засоби вимірювання витрат енергетичних ресурсів. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Приладобудування, випуск 24, с. 5 – 10.
 33. Писарець А. В. Визначення рівняння руху чутливого елементу тахометричного первинного перетворювача витрат. “Крок у майбутнє”. Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за підтримки Київської міської державної адміністрації 22 – 24 травня 2002 р., м. Київ, с. 39.
 34. Писарець А. В. Контроль за викидами в атмосферу газових сумішей вимірювальними системами з роторними лічильниками. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство.” (13–15 травня 2002 р. Київ, Україна). Збірка тез доповідей. с. 525 – 527.
 35. Коробко І. В., Писарець А. В. Методи вимірювання витрат енергетичних ресурсів. “Приладобудування 2002: підсумки і перспективи”, тези доповідей, с. 102.
 36. Коробко І. В., Писарець А. В. Визначення моменту інерції первинного перетворювача. ІV Міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина і космос” присвячена пам’яті академіка М. К. Янгеля, Дніпропетровськ, НЦАОМУ, 2002, с. 67.
 37. Писарець А. В., Коробко І. В. Вимірювання кількості стічних вод швидкісним методом. І Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів “Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”, Збірка доповідей, том 1, Донецьк-2002, с. 92 – 93.
 38. Писарець А. В. Аналіз сучасного стану вихрових засобів вимірювання кількості речовини. Сборник трудов международной научно-технической конференции «Приборостроение - 2001», Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту, 2001р., с. 53 – 56.
 39. Писарець А. В. Методи вимірювання витрат енергоносіїв. Збірка тез доповідей учасників муніципальної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за підтримки Київської міської державної адміністрації “Крок у майбутнє”, 24 травня 2001р., с. 63 – 65.
 40. Коробко І.В., Дідковська Г.М. Математичне моделювання ультразвукових вимірювальних перетворювачів витрат. Збірка тез доповідей IV науково-технічної конференції ”Приладобудування 2005: стан і перспективи”, 26-27 квітня 2005 р., м. Київ.
 41. Коробко І.В., Гришанова І.А., Покрас О.Й., Покрас С.Й. Застосування CFD технологій у витратометрії. Збірка тез доповідей IV науково-технічної конференції ”Приладобудування 2005: стан і перспективи”,26-27 квітня 2005 р., м. Київ.
 42. Коробко І.В. Оцінка умов вимірювання витрат та кількості рідин. Збірка тез доповідей IV науково-технічної конференції ”Приладобудування 2005: стан і перспективи”,26-27 квітня 2005 р., м. Київ.
 43. Коробко І.В., Бойко С.Г. Досвід роботи сервісного центру з ремонту та повірки квартирних лічильників води. Проблеми обліку теплоти та води в Україні. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. м.Київ. 15-17 червня 2004 р.
 44. Коробко І.В., Гришанова І.А. Research on developing propeller flowmeters with increased accuracy. Proceedings of HT/FED’04 2004 ASME Heat Transfer/Fluids Engineering Summer Conference July 11-15, 2004, Charlotte, North Carolina, USA.
 45. Коробко І.В., Дідковська Г.М. Математична модель кулькового витратоміра. Збірка тез доповідей ІІІ науково-технічної конференції ”Приладобудування 2004: стан і перспективи”,20-21 квітня 2004 р., м. Київ.
 46. Коробко І.В., Головачов П.Г., Кузьменко П.К. Оцінка експлуатаційної надійності водолічильників. Збірка тез доповідей ІІІ науково-технічної конференції ”Приладобудування 2004: стан і перспективи”,20-21 квітня 2004 р., м. Київ.
 47. Коробко І.В., Гришанова І.А. Влияние шероховатости стенок трубопровода на показания ультразвуковых расходомеров. Збірка тез доповідей ІІІ науково-технічної конференції ”Приладобудування 2004: стан і перспективи”, 20-21 квітня 2004 р., м. Київ
 48. Коробко І.В., Гришанова І.А. Розробка витратовимірювачів із звужуючими пристроями для вимірювання швидкозмінних витрат. Збірка тез доповідей ІІІ науково-технічної конференції ”Приладобудування 2004: стан і перспективи”, 20-21 квітня 2004 р., м. Київ.
 49. Коробко І.В., Воропаєва Н.В. Визначення впливу фізичних властивостей рідинних енергоносіїв на метрологічні характеристики приладів і систем вимірювання їх витрат. Збірка тез доповідей ІІІ науково-технічної конференції ”Приладобудування 2004: стан і перспективи”,20-21 квітня 2004 р., м. Київ
 50. Коробко І.В. Проблеми створення енергоефективних систем вимірювання витрат енергоносіїв. Збірка тез доповідей ІІІ науково-технічної конференції”Приладобудування 2004: стан і перспективи”,20-21 квітня 2004 р., м.Київ.
 51. Коробко И.В. О комплексном подходе к решению проблем энергосбережения. „Коммерческий учет энергоносителей”. Матеріали 19-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 20-22 квітня 2004 р. м. Санкт-Петербург. 83. Коробко І.В. Визначення коливальної маси чутливого елементу вимірювального перетворювача витрат гідродинамічного типу. Праці Таврійської державної агротехнічної академії. - Вип.4.Том 22, м.Мелітополь,-2003,-С.87-93.
 52. Коробко І.В., Рябушко В.А., Онищук В.П. Диспетчерський пункт для обслуговування теплолічильників типу SA-94. Збірка тез доповідей ІІ науково-технічної конференції ”Приладобудування 2003: стан і перспективи”,22-23 квітня 2003 р., м. Київ.
 53. Коробко І.В., Рябушко В.А., Онищук В.П. Інформаційні системи передачі даних енергетичних об’єктів. Збірка тез доповідей ІІ науково-технічної конференції”Приладобудування 2003: стан і перспективи”,22-23 квітня 2003 р., м.Київ.
 54. Коробко І.В., Гришанова І.А. Воропаєва Н.В., Кузьменко П.К. Проблеми, що виникають при використанні сучасних методів вимірювання витрат рідких енергоносіїв. Збірка тез доповідей ІІ науково-технічної конференції ”Приладобудування 2003: стан і перспективи”,22-23 квітня 2003 р., м. Київ.
 55. Коробко І.В., Гришанова І.А. Про стан та особливості підготовки фахівців в галузі енергозберігаючого приладобудування в Національному Технічному Університеті України „КПІ”. Проблеми обліку теплоти та води в Україні. Матеріали ІІІ ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю УкрЦСМ – заснуванню метрологічної служби в м.Києві. 4-6 червня 2002 року.
 56. Коробко І.В., Гришанова І.А. Створення систем оптимального проектування засобів вимірювання витрат енергоносіїв. Збірка тез доповідей ІІ науково-технічної конференції”Приладобудування 2002: підсумки і перспективи”,16-17 квітня 2002 р., м. Київ.
 57. Гришанова І.А., Коробко І.В. Створення системи оптимального проектування засобів вимірювання витрат енергоносіїв. Збірник тез науково-технічної конференції “Приладобудування 2002: підсумки і перспективи” (16-17 квітня 2002 р.). – Київ. – 2002.