Коробко Іван

Інформаційне забезпечення оптимізації швидкісних вимірювальних перетворювачів витрати газу турбінного класу

Автори: Коробко І.В, проф., д.т.н., Могирьов Я.І., Кротевіч В.В., аспірант

Джерело: Науково-виробничий журнал "Нафтогазова галузь України", №3, 2016 рік, с.26-29.

На сьогоднішній день перед суспільством стоїть надзвичайно важливе завдання жорсткої економії плинних енергоносіїв, яке не може бути життєздатною без точного та надійного їх обліку. Галузева практика потребує суттєвого підвищення точності реєстрації витрати та кількості природного газу. Надпроблемою у цьому контексті постає побудова такої системи проектування вимірювальних перетворювачів витрати, які б створили умови комплексного розв’язання проблеми народження досконалих сучасних вимірювальних засобів із високими метрологічними показниками.
Для визначення кількісних показників газових потоків широкого застосування набули швидкісні вимірювальні перетворювачі витрати турбінного класу (ТВПВ), завдяки поєднанню їх високої точності і надійності із простотою та дешевизною конструкції.

Врахування характеристик робочого середовища при застосуванні турбінних лічильників природного газу

Автори: Рак А.М., аспірант, Коробко І.В.., професор, д.т.н., Кротевіч В.В., аспірант, Щупак І.В., к.т.н

Джерело: Науково-виробничий журнал "Метрологія та прилади", №3, 2016р., с.50-57.

У роботі розглянуто фізико-технічні засади вимірювання об’єму та об’ємної витрати природного газу на підґрунті тахометричного методу застосуванням турбінного перетворювача витрати. Узагальнені наявні відомості про сучасний стан та проблеми експлуатації засобів вимірювання витрати турбінного класу для реєстрації плину природного газу при їх калібруванні на робочому середовищі – повітря за атмосферного тиску. На підґрунті теорії гідрогазодинаміки та напівнатурних досліджень окреслено комплексний критерій подібності робочих середовищ при умовах повірки і експлуатації, використання якого дозволяє встановити метрологічні характеристики турбінних лічильників природного газу за результатами їх калібрування на робочому середовищі – повітрі за атмосферного тиску.

Розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментальному стенді “Водолій”

Співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" було розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментально-навчальній проливній установці “Водолій” для студентів професійного спрямування “Інформаційні технології в приладобудуванні”, навчальний модуль “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні”.

Укладачі: Коробко Іван Васильович, д.т.н., Коваленко Вікторія Анатоліївна, аспірант, Драчук Олеся Олександрівна, аспірант

Гриф надано Вченою Радою ПБФ (протокол № 9/15 від 26 жовтня 2015р.)

Розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментальному стенді “Аква Україна”

Співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" було розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментально-навчальній проливній установці “Аква Україна” для студентів професійного спрямування “Інформаційні технології в приладобудуванні”, навчальний модуль “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні”.

Укладачі: Коробко Іван Васильович, д.т.н., Гришанова Ірина Аркадіївна,  к.т.н., Коваленко Вікторія Анатоліївна, аспірант

Гриф надано Вченою Радою ПБФ (протокол № 9/15 від 26 жовтня 2015р.)

Розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментальному стенді “Техприлад”

Співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" було розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментально-навчальній проливній установці “Техприлад” для студентів професійного спрямування “Інформаційні технології в приладобудуванні”, навчальний модуль “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні”.

Укладачі: Коробко Іван Васильович, д.т.н., Писарець Анна Валеріївна, к.т.н., Коваленко Вікторія Анатоліївна, аспірант

Гриф надано Вченою Радою ПБФ НТУУ "КПІ" (протокол № 9/15 від 26 жовтня 2015р.)

Сторінки