Коробко Іван

Отримано Патент України на винахід "Витратомір з розширеним діапазоном вимірювання"

Співробіниками НДЦ "ПРІСЕ" 25 червня 2015 року  (Бюл.№ 12) було отримано Патент України на винахід № 108935 "Витратомір з розширеним діапазоном вимірювання".

Запропонований винахід належить до галузі приладобудування і може бути використана для вимірювання витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів в широкому діапазоні. 

Винахідники/Власники Патенту: КОРОБКО І.В. (д.т.н., професор), КОВАЛЕНКО В.А. (аспірант).

Наукові звіти

  1. Розробка високочутливого турбінного лічильника рідин з розвантаженими опорами чутливого елементу: Звіт про НДР (кінцевий)/ Нац. техн. ун-т України КПІ. № ДР 0107U002330; Інв. № 0208u004868. К., 2008. – 221 с.
  2. Коробко І.В., Гришанова І.А., Матяш І.Х., Дубінець В.І., Гаврилова О., Писарець А.В. Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка високочутливого лічильника витрат рідини» (№2473) 2002. № держреєстрації 0100U002327. 142 с.

Патенти України

  1. Патент України на винахід № 113092Комплекс вимірювання витрати газу з потрійною системою реєстрації / І.В. Коробко, Я.М. Власюк, О.О.Драчук, В.А. Коваленко; Заявник і власник патенту Коробко І. В., Власюк Я.М., Драчук О.О., Коваленко В. А.. – № a201500567; заявл. 23.01.2015; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

Сторінки