Коробко Іван

Дисертації на здобуття наукових ступенів

  1. КОРОБКО Іван. Васильович. Наукові принципи творення засобів вимірювання витрати плинних потоків технологічних мереж: дис. на здобуття наук. ступ. д-ра техн. наук.: 05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин / І. В. Коробко. - К., 2014. - 413 ст. (Ознайомитись з авторефератом)

Отримано Патент України на корисну модель "Комплекс вимірювання витрати природного газу"

Співробіниками НДЦ "ПРІСЕ" 25 червня 2015 року  (Бюл.№ 12) було отримано Патент України на корисну модель № 99877 "Комплекс вимірювання витрати природного газу".

Запропонована корисна модель належить приладобудування, а саме до засобів вимірювальної техніки і може бути використана для вимірювання об’єму та об’ємної витрати газових середовищ.

Винахідники/Власники Патенту: КОРОБКО І.В. (д.т.н., професор), ВЛАСЮК Я.М. (к.т.н.), ДРАЧУК О.О.(аспірант), КОВАЛЕНКО В.А. (аспірант).

Отримано Патент України На Корисну Модель "Пристрій для забезпечення лінійності опускання дзвонового мірника"

Співробіниками НДЦ "ПРІСЕ" 25 червня 2015 року  (Бюл.№ 12) було отримано Патент України на корисну модель № 99751 "Пристрій для забезпечення лінійності опускання дзвонового мірника"

Пристрій для забезпечення лінійності опускання дзвонового мірника, що містить дві прецизійні напрямні колони, консольно закріплені в крайніх точках за допомогою верхнього та нижнього вузлів фіксації, причому застосовані сферичні опори, що виконані з функціональною можливістю самовстановлення вертикальностних напрямних колон, по яких рухається дзвоновий мірник, а також використані лінійні підшипники з рециркуляцією кульок з можливістю забезпечення лінійності вертикального переміщення дзвонового мірника з мінімальними силами опору.

Винахідники/Власники Патенту:РАК Андрій Миколайович аспірант),ЩУПАК Ігор Володимирович, КОРОБКО Іван Васильович (д.т.н., професор), ВЛАСЮК Ярослав Михайлович (к.т.н.), ДРАЧУК Олеся Олександрsвна(аспірант), КОВАЛЕНКО Вікторія Анатоліївна (аспірант).

Отримано Патент України На Корисну Модель "Комплекс вимірювання витрати природного газу з формувачем потоку"

Співробіниками НДЦ "ПРІСЕ" 25 червня 2015 року  (Бюл.№ 12) було отримано Патент України на корисну модель № 99876: "Комплекс вимірювання витрати природного газу з формувачем потоку".

Запропонована корисна модель належить приладобудування, а саме до засобів вимірювальної техніки і може бути використана для вимірювання об’єму та об’ємної витрати газових середовищ.

Задачею запропонованої  корисної моделі є розширення діапазону вимірювання зі збереженням метрологічної надійності за рахунок конструктивного вдосконалення системи та використання засобів виміру, що базуються на різних методах.

Винахідники/Власники Патенту: КОРОБКО Іван Васильович (д.т.н., професор),  ДРАЧУК Олеся Олександрsвна(аспірант), КОВАЛЕНКО Вікторія Анатоліївна (аспірант).

Сторінки