Розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментальному стенді “Аква Україна”

Співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" було розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментально-навчальній проливній установкці “Аква Україна” для студентів професійного спрямування “Інформаційні технології в приладобудуванні”, навчальний модуль “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні”.

Укладачі: Коробко Іван Васильович, д.т.н., Гришанова Ірина Аркадіївна,  к.т.н., Коваленко Вікторія Анатоліївна, аспірант

Цикл лабораторних робіт з навчального модуля “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні” є невід’ємною важливою частиною аудиторного комплексу занять, що направлений на розв’язання таких основних задач:

 • набуття практичних навичок з аналізу процесів, які виникають при вимірюванні витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів і води (ПЕРВ);
 • набуття практичних навичок з розрахунків засобів вимірювання витрати ПЕРВ;
 • вивчення і набуття навичок практичного застосування систем автоматизованого проектування вимірювальних перетворювачів витрати ПЕРВ на базі сучасних інформаційних вимірювальних систем та комплексів.

Вцілому, вивчення і освоєння лабораторного практикуму дозволить студентам глибше опанувати і закріпити теоретичні положення дисципліни, отримати навички практичного застосування сучасних інформаційно-вимірювальних систем та комплексів у галузі вимірювання та контролю рідиннофазних потоків з високими метрологічними показниками. 

Експериментально-навчальна проливна установка “Аква Україна” представляє собою міні систему комерційного обліку енергетичних ресурсів.

Експериментальна установка “Аква Україна” включає в себе такі елементи:

 • циркуляційний насос UPS 25-50;
 • теплолічильник МВТ-М;
 • тахометричний витратомір ВСТ-20;
 • електромагнітний витратомір Аква-ЭМПР;
 • вихровий перетворювач витрати ВПР-ТИ2-25
 • термоперетворювачі типу термопари;
 • манометри радіальні;
 • термометри спиртові;
 • фільтр сітчастий;
 • кран кульовий.

 

Стенд підключається до мережі напруги для живлення електронних компонентів стенду. Теплолічильник має можливість передавати вимірювані значення до персонального комп’ютера за допомогою інтерфейсу RS-232C.

Загальні відомості складовими елементами стенду "Аква Україна"

Система складається з перетворювачів витрати та блоку обробки - теплообчислювача МВТ-М. На його вхід подається сигнал з первинних перетворювачів. Циркуляція теплоносія у стенді забезпечується насосом (Grundfos UPS 25-50). На кожному з розгалужень стенду знаходяться витратоміри різного принципу дії. За допомогою кульових кранів, можна змінювати конфігурацію трубопроводу, по якому буде відбуватись рух теплоносія, таким чином можна задійснювати вимірювання, як усіма витратомірами, так і деякими з них. Інформація з витратомірів відображається на теплообчислювачі. На вхід подається сигнал з термоперетворювачів, за яким вираховується спожита теплоенергія. Манометри, розміщені перед та за насосом і дозволяють контролювати перепад тиску вимірюваного середовища, відповідно на вході та виході схеми.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 
на експериментально-навчальній проливній установкці “Аква Україна”