Розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментальному стенді “Водолій”

Співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" було розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментально-навчальній проливній установкці “Водолій” для студентів професійного спрямування “Інформаційні технології в приладобудуванні”, навчальний модуль “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні”.

Укладачі: Коробко Іван Васильович, д.т.н., Коваленко Вікторія Анатоліївна, аспірант, Драчук Олеся Олександрівна, аспірант.

Цикл лабораторних робіт з навчального модуля “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні” є невід’ємною важливою частиною аудиторного комплексу занять, що направлений на розв’язання таких основних задач:

  • набуття практичних навичок з аналізу процесів, які виникають при вимірюванні витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів і води (ПЕРВ);
  • набуття практичних навичок з розрахунків засобів вимірювання витрати ПЕРВ;
  • вивчення і набуття навичок практичного застосування систем автоматизованого проектування вимірювальних перетворювачів витрати ПЕРВ на базі сучасних інформаційних вимірювальних систем та комплексів.

Вцілому, вивчення і освоєння лабораторного практикуму дозволить студентам глибше опанувати і закріпити теоретичні положення дисципліни, отримати навички практичного застосування сучасних інформаційно-вимірювальних систем та комплексів у галузі вимірювання та контролю рідиннофазних потоків з високими метрологічними показниками. 

Експериментально-навчальна проливна установка “Водолій” представляє собою міні систему комерційного обліку енергетичних ресурсів.

Експериментальна установка “ Водолій ”включає в себе такі елементи:

1 – Електромагнітний витратомір Raab Karcher.
2 – Датчик температури у “подаючому” трубопроводі.
3 – Датчик температури у “зворотному”  трубопроводі.
4 – Теплообчислювач “Combimeter”.
5 – Крильчатий лічильник гарячої води фірми “Istameter”.
6 – Крильчатий лічильник  гарячої води фірми “Техприлад”.
7 – Крильчатий лічильник гарячої води фірми “Такт”.
8 – Комбінований датчик тиску та температур Watts TMAX.
9 – Лічильник електричної енергії, однофазний Росток СО-5000.
10 – насос WILO Star RS 15/6-130.
11 – Радіатор (теплообмінник) Warme Kraft.
12 – Бак гарячої води.
13 – Бак холодної води.
14 – Імітатор датчика температури у “подаючому” трубопроводі.
15 – Імітатор датчика температури у “зворотному” трубопроводі. 
16 – Водонагрівач (тен), що вмонтований у ємність для гарячої води 12.
17 – Атоматика ввімкнення живлення стенду.

Принцип роботи стенду “Водолій”

При ввімкненні електроживлення стенду, в ємності гарячої води 12 починає працювати водонагрівач 16. Тепла вода за допомогою насоса 10 подається у систему і проходить по трубопроводу послідовно крізь комбінований датчик температури і тиску 8, лічильники води 5,6,7. Контроль за температурою води у трубопроводі здійснюється завдяки датчику температур 2, який стоїть перед теплолічильником 1.

Далі теплоносій, проходить крізь радіатор-теплообмінник 11 і потрапляє в ємність для холодної води 13. Температура даної води вимірюється датчиком 3. Інформційні сигнали від електромагнітного лічильника та датчиків температури подаються на теплообчислювач 4, де визначаються параметри потоку та величина теплової енергії. Цикл знову повторюється підігрівом води в баку 12.

Насос 10 є тришвидкісним, а отже задає три різних витрати потоку рідини в системі.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 
на експериментально-навчальній проливній установкці “Водолій”