Розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментальному стенді “Техприлад”

Співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" було розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментально-навчальній проливній установкці “Техприлад” для студентів професійного спрямування “Інформаційні технології в приладобудуванні”, навчальний модуль “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні”.

Укладачі: Коробко Іван Васильович, д.т.н., Писарець Анна Валеріївна,  к.т.н., Коваленко Вікторія Анатоліївна, аспірант

Цикл лабораторних робіт з навчального модуля “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні” є невід’ємною важливою частиною аудиторного комплексу занять, що направлений на розв’язання таких основних задач:

  • набуття практичних навичок з аналізу процесів, які виникають при вимірюванні витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів і води (ПЕРВ);
  • набуття практичних навичок з розрахунків засобів вимірювання витрати ПЕРВ;
  • вивчення і набуття навичок практичного застосування систем автоматизованого проектування вимірювальних перетворювачів витрати ПЕРВ на базі сучасних інформаційних вимірювальних систем та комплексів.

Вцілому, вивчення і освоєння лабораторного практикуму дозволить студентам глибше опанувати і закріпити теоретичні положення дисципліни, отримати навички практичного застосування сучасних інформаційно-вимірювальних систем та комплексів у галузі вимірювання та контролю рідиннофазних потоків з високими метрологічними показниками. 

Експериментально-навчальна проливна установка “Техприлад” представляє собою міні систему комерційного обліку енергетичних ресурсів.

Експериментальна установка “Техприлад” включає в собі такі елементи:

1 – Теплообчислювач Суперком-01-1.
2 – Манометр МПЗ-У.
3 – Кульковий кран.
4 – Лічильник з імпульсним вихідним сигналом JS-NK.
5 – Насос Wilo – IP – E.
6 – Лічильник з візуальним зніманням показань JS.
7 – Фільтр.
8 – Кран для встановлення дифманометра.
9 – Бак для води..
10 – Датчик температури.

Принцип роботи стенду “Техприлад”

При ввімкненні електроживлення стенду, вода? за допомогою насосу 5, подається у систему й проходить по трубопроводу послідовно крізь кульковий кран 3, лічильник води з імпульсним вихідним сигналом 4 та другий кульковий кран. Далі вода потрапляє у бак, проходить крізь кран для встановлення дифманометра 8, фільтр механічної очистки 7, лічильник з візуальним зніманням показань 6 і потрапляє на вхід насосу. Падіння тиску на вимірювальній ділянці вимірюється манометрами 2 та 2/. Температура енергоносія у подаючому і зворотному трубопроводах вимірюється датчиками температури 10 та 10/ відповідно. Інформація з датчиків температури і лічильника 4 подається на тепло обчислювач 1, де, за встановленим алгоритмом, визначається теплова енергія за певний проміжок часу. Насос 5 є тришвидкісним, а отже, задає три різних витрати потоку рідини у системі.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 
на експериментально-навчальній проливній установкці “Техприлад”