Отримано Патент України На Корисну Модель "Комплекс вимірювання витрати природного газу з формувачем потоку"

 

Співробіниками НДЦ "ПРІСЕ" 25 червня 2015 року  (Бюл.№ 12) було отримано Патент України на корисну модель № 99876:"Комплекс вимірювання витрати природного газу з формувачем потоку".

Реферат

Запропонована корисна модель належить приладобудування, а саме до засобів вимірювальної техніки і може бути використана для вимірювання об’єму та об’ємної витрати газових середовищ.

Задачею запропонованої  корисної моделі є розширення діапазону вимірювання зі збереженням метрологічної надійності за рахунок конструктивного вдосконалення системи та використання засобів виміру, що базуються на різних методах.

Поставлена задача досягається тим, що в конструкції комплексу вимірювання витрати природного газу з формувачем потоку, що містить два вимірювальні перетворювачі витрати побудованих на різних фізичних принципах з неоднаковим діаметром, які розміщені послідовно за напрямом плину вимірюваного середовища в комбінації з елементами звуження просторової форми у вигляді  сопла  Вітошинського і розширення потоку та мають різні діапазони вимірювання з частковим перекриттям один одного, блок обробки вимірювальної інформації (обчислювач–коректор), датчики температури і тиску, відрізняється тим, що в системі  вимірювального комплексу послідовно встановлено два постійно діючих витратоміри, побудованих на різних фізичних методах без необхідності їх перемикання та перекриття потоку, перехід між діаметрами виконаний у вигляді сопла Вітошинського (звуження) та дифузору (розширення).

Винахідники/Власники Патенту: КОРОБКО Іван Васильович (д.т.н., професор),  ДРАЧУК Олеся Олександрsвна(аспірант), КОВАЛЕНКО Вікторія Анатоліївна (аспірант).

Ознаймитись з  Патентом України на винахід №  99876.