Отримано Патент України на корисну модель "Комплекс вимірювання витрати природного газу"

 

Співробіниками НДЦ "ПРІСЕ" 25 червня 2015 року  (Бюл.№ 12) було отримано Патент України на корисну модель № 99877 "Комплекс вимірювання витрати природного газу".

Реферат

Запропонована корисна модель належить приладобудування, а саме до засобів вимірювальної техніки і може бути використана для вимірювання об’єму та об’ємної витрати газових середовищ.

Задачею запропонованої  корисної моделі є розширення діапазону вимірювання зі збереженням метрологічної надійності за рахунок конструктивного вдосконалення системи та використання засобів виміру, що базуються на різних методах.

Поставлена задача досягається тим, що в конструкції комплексу вимірювання витрати газу, що містить два вимірювальні перетворювачі витрати побудованих на різних фізичних принципах та різного номінального діаметру, які розміщені послідовно в напрямі плину потоку в комбінації з елементами звуження і розширення потоку та мають різний діапазон вимірювання, з частковим перекрттям один одного, блок обробки вимірювальної інформації (обчислювач–коректор), датчики температури і тиску, відрізняється тим, що в системі  вимірювального комплексу послідовно встановлено два постійно діючих витратоміри без необхідності їх перемикання та перекриття потоку, перехід між діаметрами виконаний у вигляді конфузору та дифузору.

Винахідники/Власники Патенту: КОРОБКО Іван Васильович (д.т.н., професор), ВЛАСЮК Ярослав Михайлович (к.т.н.), ДРАЧУК Олеся Олександрsвна(аспірант), КОВАЛЕНКО Вікторія Анатоліївна (аспірант).

Ознайомитись з Патентом України на корисну модель № 99877.