XV Міжнародна Науково-Технічна Конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ:стан І Перспективи”

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-технічній конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, секція "Енергозбереження. Інформаційно-вимірювальні технології та системи". 

Дата проведення: 17-18 травня 2016р. 
Місце проведення: Національний технічний університет України “Київський  політехнічний  інститут”.

Метою конференції є обмін досвідом фахівців з питань прецизійних технологій та нових рішень у приладобудуванні, зустрічі з керівниками провідних підприємств, формування спільних проектів, пошук партнерів для співпраці, формування інноваційних пропозицій.

З програмою заходу можна ознайомитись тут.

До зустрічі на конференції!

З 1 січня 2016 року вступив в дію Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності.

Зокрема, Законом закріплено, що законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.

Якість природного газу, що подається споживачам

Якість природного газу – це відповідність значень його фізико-хімічних показників встановленим нормативними документами.

Згідно з міждержавним ГОСТ 5542-87 «ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Технические условия» за фізико-хімічними показниками природні горючі гази повинні відповідати вимогам та нормам, що наведені у таблиці. 

XV Міжнародна науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ:стан і перспективи”

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
міжнародній науково-технічній конференції 
“ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, 
секція Енергозбереження. Інформаційно-вимірювальні технології та системи. 

Конференція відбудеться в Національному технічному університеті України “Київський  політехнічний  інститут” з 17 по 18 травня 2016 року.

Метою конференції є обмін досвідом фахівців з питань прецизійних технологій та нових рішень у приладобудуванні, зустрічі з керівниками провідних підприємств, формування спільних проектів, пошук партнерів для співпраці, формування інноваційних пропозицій.

Заявку на участь в заході можна скачати тут.

Розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментальному стенді “Водолій”

Співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" було розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментально-навчальній проливній установці “Водолій” для студентів професійного спрямування “Інформаційні технології в приладобудуванні”, навчальний модуль “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні”.

Укладачі: Коробко Іван Васильович, д.т.н., Коваленко Вікторія Анатоліївна, аспірант, Драчук Олеся Олександрівна, аспірант

Гриф надано Вченою Радою ПБФ (протокол № 9/15 від 26 жовтня 2015р.)

Сторінки