Всеукраїнська семінар-нарада "Облік природного газу та метрологія"

21-24 вересня 2015 року, Коробко Іван Васильович, директор НДЦ "ПРІСЕ", прийняв участь у Всеукраїнській семінар-нараді "Облік природного газу та метрологія", який відбувся в м. Одеса.

Організаторами заходу виступили Акціонерна компанія "Нафтогаз України", ПАТ "УКРТРНСГАЗ", ПАТ "Одесагаз", та ТФ "ОЛЬГА І КО".

Застосування методів чисельного моделювання до проектування вимірювальних перетворювачів витрати

Автори: Коробко І.В., к.т.н., професор; Коваленко В.А., аспірант

Джерело: Енергоефективність в будівництві та архітектурі: науково-тех. зб. КНУБА. – Вип.6. – К.2014. – С.128.

Вступ. Постановка проблеми

Дефіцит енергетичних ресурсів породжує проблему раціонального використання шляхом точного і надійного їх обліку застосовуючи вимірювальні перетворювачі витрати (ВПВ) рідин та газів. Читати далі.

Як економити в побуті

Усі заходи, які може здійснити громадянин для покращення власного побуту за нових умов, можна розділити на чотири напрями:

Заощадження ресурсів: води, газу, тепла тощо.
Утеплення приміщення. 
Встановлення приладів обліку. 
Перехід на більш сучасні, енергозберігаючі та альтернативні джерела енергії та системи комунікацій. 

За матеріалами Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Приладовий комплекс вимірювання витрати та кількості природного газу на підгрунті різних фізичних методів вимірювання

Автори: І. В. Коробко, О.О. Драчук, В. А. Коваленко

Джерело: Методи та прилади контролю якості. – 2014. – №2(33). – С.66 – 77.

Стаття направлена на розв’язання  важливої задачі сьогодення - вимірювання об’єму та об’ємної витрати природного газу за рахунок високої точності вимірювальних перетворювачів витрати при розширеному діапазоні та їх само діагностиці. Для розв’язання поставленої задачі запропоновано застосувати дублювання засобів виміру, які ґрунтуються на різних фізичних методах вимірювання витрати та кількості газу. За результатами проведених досліджень окреслені геометричні параметри просторової форми комплексного вузла вимірювання та визначені локальні місця встановлення приладів на технологічній магістралі. Читати далі.

Особенности оптимизации формы чувствительных элементов вихревых измерительных преобразователей расхода жидкофазной среды

Автора: И.В.Коробко, В.А.Коваленко

Источник: Вестник Гомельского Государственного технического  университета имени П.О.Сухого. – 2013. - №4(55).– С.36 – 42

​Представлены результаты исследования влияния формы тел обтекания вихревого измерительного преобразователя расхода жидкофазной среды на метрологические характеристики прибора. Проведено численное компьютерное моделирование взаимодействия жидкостного потока с чувствительными элементами преобразователя расхода, получено графическое распределение векторов скорости потока по оси завихрения для тел обтекания в форме цилиндра, параллелепипеда, треугольной призмы, трапеции и осуществлен анализ устойчивости вихреобразования в зависимости от формы тела обтекания. Читать далее.

Сторінки