Якість природного газу, що подається споживачам

Якість природного газу – це відповідність значень його фізико-хімічних показників встановленим нормативними документами.

Згідно з міждержавним ГОСТ 5542-87 «ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Технические условия» за фізико-хімічними показниками природні горючі гази повинні відповідати вимогам та нормам, що наведені у таблиці. 

Наименование показателя Норма Метод испытания
1. Теплота сгорания низшая, МДж/м3 (ккал/м3), при 20°С 101,325 кПа, не менее 31,8
(7600)
ГОСТ 27193-86
ГОСТ 22667-82
ГОСТ 10062-75
2. Область значений числа Воббе (высшего), МДж/м3 (ккал/м3) 41,2-54,5
(9850-13000)
ГОСТ 22667-82
3. Допустимое отклонение числа Воббе от номинального значения, %, не более 5 -
4. Массовая концентрация сероводорода, г/м3, не более 0,02 ГОСТ 22387.2-83
5. Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3, не более 0,036 ГОСТ 22387.2-83
ГОСТ 22387.3-77
6. Объемная доля кислорода, %, не более 1,0 ГОСТ 23781-83
7. Масса механических примесей в 1 м3, г, не более 0,001 ГОСТ 22387.4-77
8. Интенсивность запаха газа при объемной доле 1% в воздухе, балл, не менее 3 ГОСТ 22387.5-77

 

Визначення якісних показників природного газу, що надходить в Україну, тобто визначення відповідності його фізико-хімічних показників (далі – ФХП) тим, що обумовлені контрактами, здійснюється на газовимірювальних станціях та пунктах вимірювання витрати газу (ГВС та ПВВГ), які розташовані на вході магістральних газопроводів в Україну. ГВС та ПВВГ оснащені сучасними основними і дублюючими автоматизованими комплексами обліку газу з фіскальним енергонезалежним архівом кількості та компонентного складу газу, а також втручань. Визначення ФХП газу, що надходить на територію України, проводиться щодобово в хіміко-аналітичних лабораторіях та за допомогою потокових хроматографів, встановлених на ГВС.

Контроль за роботою вимірювальних комплексів та надходженням газу в українську ГТС здійснюється представниками Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», 
які постійно знаходяться на кожній ГВС. ФХП газу, що надходить з газотранспортної системи до газорозподільних мереж, вимірюються та контролюються на газорозподільних станціях (ГРС), які встановлені на виході з газотранспортної системи. Для проведення аналізу якості газу в ДК «Укртрансгаз» створено 69 хіміко-аналітичних лабораторій, які акредитовані та атестовані Держспоживстандартом. Всі хіміко-аналітичні лабораторії відповідають санітарним нормам, правилам та вимогам охорони праці й протипожежної безпеки, оснащені сучасним обладнанням - хроматографами, фотокалориметрами, вологомірами, гігрометрами, вагами аналітичними тощо.

Перевірка якості газу, що надходить з газотранспортної системи до газорозподільних мереж проводиться один раз на тиждень. Результати аналізу ФХП газу оформлюються у вигляді протоколу якості газу, який затверджується керівником лінійно-виробничого управління ДК «Укртрансгаз», один екземпляр якого надається підприємствам, що здійснюють експлуатацію газорозподільних мереж.

Взаємостосунки між газопостачальними організаціями та споживачами юридичними особами, 
обумовлені «Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання», які затверджені наказом Міненерговугілля від 27.12.2005 № 618 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 26.01.2006 за №67/11941, а саме що стосуються якості газу, то згідно з пунктом 5.19. Сторони договору можуть здійснювати контроль та бути присутніми під час виконання робіт з визначення фізико-хімічних показників газу. 

Перевірку якості (калорійності) природного газу, що використовує населення, може бути здійснено за заявою громадян, на умовах передбачених постановою КМУ від 9 грудня 1999р. № 2246 
та постановою НКРЕ України від 29 грудня 2003 року № 476 «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією «Правил надання населенню послуг з газопостачання». 

Тобто, у разі виникнення сумнівів, споживач може самостійно замовити проведення додаткового аналізу ФХП газу.

Крім того, аналіз якості природного газу в нафтогазовій галузі України протягом майже 20 років виконує УкрНДІгаз, на який з 1999 року було покладено функції галузевого Центру з контролю якості газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». 

За результатами аналізів цього Центру теплота згоряння нижча (калорійність) природного газу на території України змінюється в межах 8 000-8250 ккал/м3, що перевищує значення калорійності газу, встановлені ГОСТ 5542-87 - не нижче 7600 ккал/м3.

Джерелоhttp://www.naftogaz.com/