НДЦ

18-та Міжнародна виставка нафтогазової промисловості «Нафта і Газ-2015»

22 жовтня 2015 року, в рамках 18-ої Міжнародної виставки нафтогазової промисловості «Нафта і Газ-2015» пройшов круглий стіл на тему «Єдність і достовірність вимірювання кількості та якості природного газу в Україні», організований Департаментом балансу газу, метрології та обліку газу і нафти НАК «Нафтогаз України» .

Отримано Патент України на винахід "Витратомір з розширеним діапазоном вимірювання"

Співробіниками НДЦ "ПРІСЕ" 25 червня 2015 року  (Бюл.№ 12) було отримано Патент України на винахід № 108935 "Витратомір з розширеним діапазоном вимірювання".

Запропонований винахід належить до галузі приладобудування і може бути використана для вимірювання витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів в широкому діапазоні. 

Винахідники/Власники Патенту: КОРОБКО І.В. (д.т.н., професор), КОВАЛЕНКО В.А. (аспірант).

Про НДЦ ПРІСЕ

Науково-дослідний центр "Прилади і системи енергозбереження” (НДЦ ПРІСЕ) було створено у 2002 році і є структурним підрозділом науково-дослідної частини (НДЧ) Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Публікації

Фахівці Науково-дослідного центру “Прилади і системи енергозбереження” НТУУ”КПІ” постійно приймають участь в конференціях, семінарах, круглих столах та інших науково-практичних заходах з проблем енергозаощадження, вимірювання об’єму та об’ємної витрати рідини та газів у технологічних магістралях на яких представляють свої науково-практичні доробки.

Результати науково-практичних досліджень висвітлені у наукових працях різних рівнів.

Сторінки