Драчук Олеся

Розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментальному стенді “Водолій”

Співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" було розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментально-навчальній проливній установці “Водолій” для студентів професійного спрямування “Інформаційні технології в приладобудуванні”, навчальний модуль “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні”.

Укладачі: Коробко Іван Васильович, д.т.н., Коваленко Вікторія Анатоліївна, аспірант, Драчук Олеся Олександрівна, аспірант

Гриф надано Вченою Радою ПБФ (протокол № 9/15 від 26 жовтня 2015р.)

Приладовий комплекс вимірювання витрати та кількості природного газу на підгрунті різних фізичних методів вимірювання

Автори: І. В. Коробко, О.О. Драчук, В. А. Коваленко

Джерело: Методи та прилади контролю якості. – 2014. – №2(33). – С.66 – 77.

Стаття направлена на розв’язання  важливої задачі сьогодення - вимірювання об’єму та об’ємної витрати природного газу за рахунок високої точності вимірювальних перетворювачів витрати при розширеному діапазоні та їх само діагностиці. Для розв’язання поставленої задачі запропоновано застосувати дублювання засобів виміру, які ґрунтуються на різних фізичних методах вимірювання витрати та кількості газу. За результатами проведених досліджень окреслені геометричні параметри просторової форми комплексного вузла вимірювання та визначені локальні місця встановлення приладів на технологічній магістралі. Читати далі.

Дисертації на здобуття наукових ступенів

  1. КОРОБКО Іван. Васильович. Наукові принципи творення засобів вимірювання витрати плинних потоків технологічних мереж: дис. на здобуття наук. ступ. д-ра техн. наук.: 05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин / І. В. Коробко. - К., 2014. - 413 ст. (Ознайомитись з авторефератом)

Отримано Патент України на корисну модель "Комплекс вимірювання витрати природного газу"

Співробіниками НДЦ "ПРІСЕ" 25 червня 2015 року  (Бюл.№ 12) було отримано Патент України на корисну модель № 99877 "Комплекс вимірювання витрати природного газу".

Запропонована корисна модель належить приладобудування, а саме до засобів вимірювальної техніки і може бути використана для вимірювання об’єму та об’ємної витрати газових середовищ.

Винахідники/Власники Патенту: КОРОБКО І.В. (д.т.н., професор), ВЛАСЮК Я.М. (к.т.н.), ДРАЧУК О.О.(аспірант), КОВАЛЕНКО В.А. (аспірант).

Отримано Патент України На Корисну Модель "Пристрій для забезпечення лінійності опускання дзвонового мірника"

Співробіниками НДЦ "ПРІСЕ" 25 червня 2015 року  (Бюл.№ 12) було отримано Патент України на корисну модель № 99751 "Пристрій для забезпечення лінійності опускання дзвонового мірника"

Пристрій для забезпечення лінійності опускання дзвонового мірника, що містить дві прецизійні напрямні колони, консольно закріплені в крайніх точках за допомогою верхнього та нижнього вузлів фіксації, причому застосовані сферичні опори, що виконані з функціональною можливістю самовстановлення вертикальностних напрямних колон, по яких рухається дзвоновий мірник, а також використані лінійні підшипники з рециркуляцією кульок з можливістю забезпечення лінійності вертикального переміщення дзвонового мірника з мінімальними силами опору.

Винахідники/Власники Патенту:РАК Андрій Миколайович аспірант),ЩУПАК Ігор Володимирович, КОРОБКО Іван Васильович (д.т.н., професор), ВЛАСЮК Ярослав Михайлович (к.т.н.), ДРАЧУК Олеся Олександрsвна(аспірант), КОВАЛЕНКО Вікторія Анатоліївна (аспірант).

Сторінки