Писарець Анна

Розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментальному стенді “Техприлад”

Співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" було розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментально-навчальній проливній установці “Техприлад” для студентів професійного спрямування “Інформаційні технології в приладобудуванні”, навчальний модуль “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні”.

Укладачі: Коробко Іван Васильович, д.т.н., Писарець Анна Валеріївна, к.т.н., Коваленко Вікторія Анатоліївна, аспірант

Гриф надано Вченою Радою ПБФ НТУУ "КПІ" (протокол № 9/15 від 26 жовтня 2015р.)

Дисертації на здобуття наукових ступенів

  1. КОРОБКО Іван. Васильович. Наукові принципи творення засобів вимірювання витрати плинних потоків технологічних мереж: дис. на здобуття наук. ступ. д-ра техн. наук.: 05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин / І. В. Коробко. - К., 2014. - 413 ст. (Ознайомитись з авторефератом)