Гришанова Ірина

Розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментальному стенді “Аква Україна”

Співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" було розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментально-навчальній проливній установці “Аква Україна” для студентів професійного спрямування “Інформаційні технології в приладобудуванні”, навчальний модуль “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні”.

Укладачі: Коробко Іван Васильович, д.т.н., Гришанова Ірина Аркадіївна,  к.т.н., Коваленко Вікторія Анатоліївна, аспірант

Гриф надано Вченою Радою ПБФ (протокол № 9/15 від 26 жовтня 2015р.)

Розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментальному стенді “СЕМПАЛ”

Співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" було розроблено Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на експериментально-навчальній проливній установці “СЕМПАЛ” для студентів професійного спрямування “Інформаційні технології в приладобудуванні”, навчальний модуль “Вимірювальні інформаційні системи в енергозбереженні”.

Укладачі: Коробко Іван Васильович, д.т.н., Гришанова Ірина Аркадіївна,  к.т.н., Коваленко Вікторія Анатоліївна, аспірант

Гриф надано Вченою Радою ПБФ НТУУ "КПІ" (протокол № 9/15 від 26 жовтня 2015р.)

Наукові звіти

  1. Розробка високочутливого турбінного лічильника рідин з розвантаженими опорами чутливого елементу: Звіт про НДР (кінцевий)/ Нац. техн. ун-т України КПІ. № ДР 0107U002330; Інв. № 0208u004868. К., 2008. – 221 с.
  2. Коробко І.В., Гришанова І.А., Матяш І.Х., Дубінець В.І., Гаврилова О., Писарець А.В. Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка високочутливого лічильника витрат рідини» (№2473) 2002. № держреєстрації 0100U002327. 142 с.

Сторінки