Драчук Олеся

Отримано Патент України На Корисну Модель "Комплекс вимірювання витрати природного газу з формувачем потоку"

Співробіниками НДЦ "ПРІСЕ" 25 червня 2015 року  (Бюл.№ 12) було отримано Патент України на корисну модель № 99876: "Комплекс вимірювання витрати природного газу з формувачем потоку".

Запропонована корисна модель належить приладобудування, а саме до засобів вимірювальної техніки і може бути використана для вимірювання об’єму та об’ємної витрати газових середовищ.

Задачею запропонованої  корисної моделі є розширення діапазону вимірювання зі збереженням метрологічної надійності за рахунок конструктивного вдосконалення системи та використання засобів виміру, що базуються на різних методах.

Винахідники/Власники Патенту: КОРОБКО Іван Васильович (д.т.н., професор),  ДРАЧУК Олеся Олександрsвна(аспірант), КОВАЛЕНКО Вікторія Анатоліївна (аспірант).

Сторінки