Отримано Патент України на винахід "Витратомір з розширеним діапазоном вимірювання"

 

Співробіниками НДЦ "ПРІСЕ" 25 червня 2015 року  (Бюл.№ 12) було отримано Патент України на винахід № 108935 "Витратомір з розширеним діапазоном вимірювання".

 Реферат

Запропонований винахід належить до галузі приладобудування і може бути використана для вимірювання витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів в широкому діапазоні.

Задачею запропонованого винаходу є розширення діапазону вимірювання  витратоміра за рахунок конструктивного вдосконалення.

Поставлена задача досягається тим, що витратомір з розширеним діапазоном вимірювання, який містить корпус, блок перетворення інформації, дві мембрани з жорсткими центрами, два штоки, два тіла обтікання, два обмежувальні кільця та тензорезисторні перетворювачі, який відрізняється тим, що витратомір має два розташованих послідовно за напрямом плину вимірюваного середовища чутливих елементи, виконаних у вигляді мембран з жорстким центром і закріплених на них штоків з тілами обтікання та обмежувальних кілець з неелектропровідного матеріалу, що розташовані над і під чутливим елементом.

Винахідники/Власники Патенту: КОРОБКО Іван Васильович (д.т.н., професор), КОВАЛЕНКО Вікторія Анатоліївна (аспірант).