винахід

Отримано Патенти Україна на Винахід

12 грудня 2016 року співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" отримано 2 Патенти України на Винахід:

  • № 113092. Комплекс вимірювання витрати газу з потрійною системою реєстрації.

Заявники: Коробко І. В., Власюк Я.М., Драчук О.О., Коваленко В. А.

  • № 113091. Комплекс вимірювання витрати газу з потрійною системою реєстрації та формувачем потоку.

Заявники: Коробко І. В.,  Драчук О.О., Коваленко В. А., Рак А.М. 

Отримано Патент України на винахід "Витратомір з розширеним діапазоном вимірювання"

Співробіниками НДЦ "ПРІСЕ" 25 червня 2015 року  (Бюл.№ 12) було отримано Патент України на винахід № 108935 "Витратомір з розширеним діапазоном вимірювання".

Запропонований винахід належить до галузі приладобудування і може бути використана для вимірювання витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів в широкому діапазоні. 

Винахідники/Власники Патенту: КОРОБКО І.В. (д.т.н., професор), КОВАЛЕНКО В.А. (аспірант).

Патенти України

  1. Патент України на винахід № 113092Комплекс вимірювання витрати газу з потрійною системою реєстрації / І.В. Коробко, Я.М. Власюк, О.О.Драчук, В.А. Коваленко; Заявник і власник патенту Коробко І. В., Власюк Я.М., Драчук О.О., Коваленко В. А.. – № a201500567; заявл. 23.01.2015; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.