ГОСТ

Якість природного газу, що подається споживачам

Якість природного газу – це відповідність значень його фізико-хімічних показників встановленим нормативними документами.

Згідно з міждержавним ГОСТ 5542-87 «ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Технические условия» за фізико-хімічними показниками природні горючі гази повинні відповідати вимогам та нормам, що наведені у таблиці.