Отримано Патенти Україна на Винахід

12 грудня 2016 року співробітниками НДЦ "ПРІСЕ" отримано 2 Патенти України на Винахід:

  • № 113092. Комплекс вимірювання витрати газу з потрійною системою реєстрації

Реферат:

Винахід належить до галузі приладобудування, а саме до засобів вимірювальної техніки і може бути використаний для вимірювання об'єму та об'ємної витрати газових середовищ. Комплекс вимірювання витрати газу з потрійною системою реєстрації містить вимірювальні перетворювачі витрати газу,які мають відмінний діапазон вимірювання з частковим перекриття один одного, блок обробки вимірювальної інформації у вигляді обчислювача-коректора та датчики температури і тиску. Комплекс містить два основні постійно діючі витратоміри без необхідності їх перемикання  та перекриття потоку, які побудовані на різних фізичних принципах, та третій додатковий контрольний витратомір, який ґрунтується на методі змінного перепаду тиску та утворений послідовно розташованими конфузором, горловиною за дифузором. При цьому один із головних витратомірів розташований перед контрольним витратоміром, а другий - на горловині. За рахунок конструктивного вдосконалення системи та використання засобів  виміру, що базуються на трьох методах реєстрації витрати з різними діапазонами, винахід забезпечує розширення діапазону вимірювання та підвищення точності і метрологічної надійності. Детальніше...

  • № 113091. Комплекс вимірювання витрати газу з потрійною системою реєстрації та формувачем потоку

Реферат:

Винахід належить до галузі приладобудування, а саме до засобів вимірювальної техніки і може бути використаний для вимірювання об'єму та об'ємної витрати газових середовищ. Комплекс вимірювання витрати газу з потрійною  системою реєстрації і формувачем потоку містить вимірювальні перетворювачі витрати газу, які мають відмінний діапазон вимірювання з частковим  перекриттям один одного, блок обробки вимірювальної інформації у вигляді обчислювача-коректора, датчики температури і тиску. Комплекс містить два основні постійно діючі витратоміри без необхідності їх перемикання та перекриття потоку, які побудовані на різних фізичних принципах, та третій додатковий контрольний витратомір, який ґрунтується на методі змінного перепаду тиску та утворений послідовно розташованими звуженням просторової форми у вигляді сопла Вітошинського, горловиною та дифузором. При цьому один із головних витратомірів розташований перед контрольним витратоміром,  а другий - на горловині. За рахунок конструктивного вдосконалення системи та використання засобів виміру, що базуються на трьох методах реєстрації витрати з різними діапазонами, винахід забезпечує розширення діапазону вимірювання та підвищення точності і метрологічної надійності.Детальніше...