Засідання секції «Енергозбереження. Інформаційно-вимірювальні системи» 23.04.14 р.

23 квітня 2014 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» в рамках XII Міжнародної науково-технічної конференція «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи» відбулось засідання секції «Енергозбереження. Інформаційно-вимірювальні системи».

На конференції були розглянуті актуальні питання розробки, виготовлення, метрологічної повірки та експлуатації приладів і систем вимірювання витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів і води.

З доповідями виступили представники ДП «Укрметртестстандарт», компанії «Нафтогаз України», ПрАт «УКРТРАНСГАЗ», ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»,  компанії «KROHNE», АТ «Енергооблік», ПрАт «Інком» та ін.

 

•    Ващишак І.Р., Ващишак С.П. Перспективи застосування системи енергетичного менеджменту за стандартом iso 50001.
•    Стеценко A.A. Опыт работы АО "ЭНЕРГОУЧЕТ" по созданию измерительно-информационных систем в сфере учета энергоресурсов.
•    Сидор А.Р. Моделювання часових характеристик надійності складних інформаційно-вимірювальних систем.
•    Каяінчик В.П., Кульбачний П.В., Прокопенко В.В., Несен Л.І. Моніторинг втрат електроенергії за допомогою автоматизованої системи обліку електроенергії.
•    Волошко А.В., Филянин Д.В., Дегтярев А.В. Применение технологии синхронных векторных измерений в распределительных сетях. 
•    Грабко В.В., Виишевський Я.А. До питання контролю технічного стану високовольтних вимикачів.
•    Роман B.І, Матіко Ф.Д. Уточнення вагових коефіцієнтів акустичних каналів ультразвукових витратомірів.
•    Кротевич В.А., Кротевич В.В. Повышение точности измерения расхода и количества газа в современных условиях.
•    Кузь М.В., Андрейко В.М. Атестація алгоритмів роботи програмного забезпечення вимірювальних комплексів об'єму газу.
•    Крук І.С. Облік природних газів за їх енергетичною цінністю.
•    Матіко Ф.Д., Стасюк І.Д. Кожушко О.В. Визначення втрат пригодного  газу під час аварій газопроводів.
•    Власюк Я.М., Ясак О.С.  Вузол обліку пригодного газу з розширеним діапазоном вимірювання та елементами самодіагностики.
•    Федоришин Р. М.,  Демчишин І.Б. Теплообмін між гільзою  термоперетворювача та стінкою трубопроводу в системах обліку пригодного газу.
•    Белоблоцкий А. Р. Ульразвуковой расходомер ALTOSONIC V12 для коммерческого учета пригодного газа.
•    Мануляк І.З.,  Мельничук С.І. Реалізація моделі оцінювання чутливості мірного елементу первинного перетворювача витрати газу.
•    Малісевич В.В.. Середам О. Є. Метрологічні дослідження парціальноговитратоміра.
•    Костик І. В., Матіко Ф.Д. Аналіз невизначеності вимірювання витрати нестаціонарного потоку витратомірами змінного перепаду тиску.
•    Дебрянська Р.І., Стасюк І.Д. Малоінерційні газодинамічні мікровитратоміри газів і газових сумішей.
•    Сухобрус М.А., Заболотний А.В. Реализация и исследование метода сжигания газа с добавлением водяного пара в бытовом водогрейном котле.
•    Рак А.М. Модернізація дзвонового прувера.
•    Бурбела Ю.Б. Вібраційна діагностика - перспективний метод контролю технічного стану ГПА.
•    Беляєва А.В. Огляд сучасних енергозберігаючих техлогій в системах прецизійного кондиціонування повітря.
•    Кутя В.М. Інформаційно-вимірювальна система параметрів якості рідкого котельного палива.
•    Кузьменко Ю.В., Гаврилкин М.В., Зайцева Е.А., Пасечник С.В., Лабунский В.С., Колосова Л.В. Опыт поверки квартирных счетчиков воды на месте эксплуатации.
•    Писарець А.В.  Вивчення похибки турбінних перетворювачів витрати, Стендові дослідження турбінних перетворювачів витрати.
•    Коробко І.В. Оцінювання неоднорідності потоку рідини в технологічній магістралі.
•    Коваленко В.А. Геометрична оптимпація чутливих елементів вимірювальних перетворювачів витрати.
•    Артеменко О.О. Підвищення швидкодії витратоміра газу на базі труби Вентурі.
•    Коробко І.В, Рак А.М. Визначення місць локального і просторового розміщення перетворювачів витрати на протяжності технологічної мережі.
•    Волинська Я.В.  Дослідження впливу асиметрії потоку на точність ультразвукових перетворювачів витрати. 

На фото: Задорожний О.Й. , АТ «Енергооблік»
На фото: Власюк Я.М. компанія «Нафтогаз України»
На фото: Білоблоцький О.Р., компанія «KROHNE»
 На фото: Кутя В.М., Національний університет водного господарства та природокористування

Кференція пройшла продуктивно. Учасники активно обмінюваль досвідом.