Навіщо нам енергоефективність?

За останні роки в світі як ніколи гостро постала проблема енергозабезпечення. Попит на доступне та надійне енергопостачання стрімко зростає, але разом з ростом споживання енергоресурсів збільшується стурбованість через вплив людини на довкілля

Незважаючи на величезні інвестиції у відновлювану енергетику, людство щороку спалює сотні мільйонів тон горючих корисних копалин. Значна частка цих ресурсів витрачається намарно через низьку ефективність виробничих процесів, недосконалість обладнання, втрати при транспортуванні чи перетворенні.

Спалення горючих корисних копалин є, мабуть, основною причиною викидів парникових газів, а отже - глобальних кліматичних змін. Проблема змін клімату потребує термінового вирішення, але такого, яке не призведе до погіршення якості життя. Найбільшою надією в цих умовах є підвищення ефективності використання енергії.

Щоб мінімізувати вплив глобального потепління, до 2035 року людство мусить знизити викиди парникових газів на 30%, порівняно з показниками 2009 року. Половину цих обсягів може забезпечити підвищення енергоефективності. І, звичайно, підвищення енергоефективності допоможе значно заощадити на енергоносіях.

Окрім всього іншого, енергоефективність є яскравим показником конкурентоспроможності економіки країни. Найбільш розвинуті світові економіки зараз споживають в 16 разів менше енергії на одиницю ВВП, ніж найменш розвинуті.

Джерело: http://www.abb.ua