В НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" відкрито Навчально-методичний центр з фізико-хімічних методів досліджень

5 жовтня 2016 р. на хіміко-технологічному факультеті НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» відкрито Навчально-методичний центр з фізико-хімічних методів досліджень на базі аналітичного обладнання компанія «Agilent Technologies».

Метою діяльності Центру є підготовка фахівців з хроматографічних та спектрометричних методів досліджень. Обладнання Центру використовуватиметься співробітниками університету у навчальних цілях, для здійснення наукових досліджень, у роботі студентського наукового гуртка та для підвищення кваліфікації і післядипломної освіти фахівців.

Центр утворили ТОВ «АЛТ Україна Лтд» (авторизований дистриб’ютор компанії «Agilent Technologies») і НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» на базі ХТФ і його кафедри органічної хімії та технології органічних речовин. Університет надав площі, а ТОВ «АЛТ Україна Лтд» – аналітичне обладнання та оргтехніку.

Слід зауважити, що подібний центр в Україні відкривається вперше. У ньому встановлено газорідинний хроматограф 7890 з мас-спектрометрічним детектором, рідинний хроматограф 1290 Infinity, ICP-мас-спектрометр, інфрачервоний та UV-VIS спектрометри. Це прилади світового рівня, що дозволяють розв’язувати практично будь-які аналітичні задачі.

Створення Центру сприятиме не лише підвищенню рівня підготовки студентів та аспірантів, але й рівня наукових досліджень, які проводяться в університеті.

По матеріалам Прес-служби НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"