Бібліотека

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про метрологію та метрологічну діяльність"

ПОСТАНОВА "Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт"

Державні стандарти для визначення обсягів природного газу:

МЕТОДИКА визначення обсягів природного газу, які використовуються для виробництва теплової енергії для населення в разі, якщо суб'єкти господарювання здійснюють постачання теплової енергії різним категоріям споживачів.

МЕТОДИКА приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу.

За фізико-хімічними показниками природні горючі гази повинні відповідати таким вимогам та нормам:

ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия"

ГОСТ 27193-86 "Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром"

ГОСТ 22667-82 "Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе"

ГОСТ 10062-75 "Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания"

ГОСТ 22387.2-83 "Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и маркаптановой серы"

ГОСТ 22387.3-77 "Газы природные. Метод определения кислорода"

ГОСТ 23781-87 "Газы горючие природные. Хроматографический метод определения компонентного состава"

ГОСТ 22387.4-77 "Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли"

ГОСТ 22387.5-77 "Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запах"

ДСТУ ISO 15112:2009 "ПРИРОДНИЙ ГАЗ.Визначення енергії" (ISO 15112:2007, IDТ)