Сергеєв

Наукові звіти

  1. Розробка високочутливого турбінного лічильника рідин з розвантаженими опорами чутливого елементу: Звіт про НДР (кінцевий)/ Нац. техн. ун-т України КПІ. № ДР 0107U002330; Інв. № 0208u004868. К., 2008. – 221 с.
  2. Коробко І.В., Гришанова І.А., Матяш І.Х., Дубінець В.І., Гаврилова О., Писарець А.В. Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка високочутливого лічильника витрат рідини» (№2473) 2002. № держреєстрації 0100U002327. 142 с.