корисна модель

Патенти України

  1. Патент України на винахід № 113092Комплекс вимірювання витрати газу з потрійною системою реєстрації / І.В. Коробко, Я.М. Власюк, О.О.Драчук, В.А. Коваленко; Заявник і власник патенту Коробко І. В., Власюк Я.М., Драчук О.О., Коваленко В. А.. – № a201500567; заявл. 23.01.2015; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.