швидкісний тип

Інформаційне забезпечення оптимізації швидкісних вимірювальних перетворювачів витрати газу турбінного класу

Автори: Коробко І.В, проф., д.т.н., Могирьов Я.І., Кротевіч В.В., аспірант

Джерело: Науково-виробничий журнал "Нафтогазова галузь України", №3, 2016 рік, с.26-29.

На сьогоднішній день перед суспільством стоїть надзвичайно важливе завдання жорсткої економії плинних енергоносіїв, яке не може бути життєздатною без точного та надійного їх обліку. Галузева практика потребує суттєвого підвищення точності реєстрації витрати та кількості природного газу. Надпроблемою у цьому контексті постає побудова такої системи проектування вимірювальних перетворювачів витрати, які б створили умови комплексного розв’язання проблеми народження досконалих сучасних вимірювальних засобів із високими метрологічними показниками.
Для визначення кількісних показників газових потоків широкого застосування набули швидкісні вимірювальні перетворювачі витрати турбінного класу (ТВПВ), завдяки поєднанню їх високої точності і надійності із простотою та дешевизною конструкції.